Privacybeleid

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Alle persoonsgegevens die wij van u ontvangen als cliënt worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”), evenals deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen. Daarnaast krijgt u meer informatie met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten.

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

De volgende juridische entiteit is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens:

Lipo BV
Doornzeelsestraat 173, 9940 Evergem Ondernemingsnummer: 0787.960.692

In geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact met ons opnemen:

 • -  via post: naar het bovenstaande adres, met vermelding “Privacy”

 • -  via e-mail: info@lipobeauty.be

-  via telefoon: +32489061179

 

DOELEINDEN

Hieronder kan u per doeleinde terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen. We verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

(i) Betaling verwerken en klantorder beheren: om een bestelling te kunnen verwerken, verzenden en leveren, alsook voor onze verdere boekhouding, gebruiken wij de persoonsgegevens die de klant bezorgt tijdens het bestelproces, namelijk: naam en voornaam, aanspreking, (facturatie)adres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van het order (de overeenkomst) die de klant plaatst.


Wij mogen deze persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Hierbij dient de verwerking een natuurlijk uitvloeisel te zijn van de overeenkomst.

(ii) Marketingcommunicatie (o.a. in de vorm van een nieuwsbrief): de klant kan zich steeds inschrijven op één van onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van promoties en nieuwe producten. Hiervoor vragen wij het e-mailadres van de klant. Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd nadat we de toestemming van de klant hiervoor hebben ontvangen. Op eenvoudig verzoek kan de nieuwsbrief worden stopgezet. Wij baseren onze verwerkingen voor marketingdoeleinden uitsluitend op de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de klant, tenzij voor bestaande klantenrelaties voor zover dit toegestaan is binnen de wettelijke grenzen.

(iii) Ondersteuning: om een vraag te stellen of om ons op enige andere wijze contact op te nemen, kan de klant contact opnemen met Lipo. Hiertoe verzoeken wij de klant om de volgende persoonsgegevens te delen: naam en voornaam, aanspreking, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de vraag van de klant te kunnen beantwoorden. Het gebruik voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van een gerechtvaardigd belang van Lipo.

(iv) Bij de vorming van een eigen account: de klant kan registreren voor een eigen account waarbij zijn eigen persoonsgegeven kunnen worden bijgehouden, alsook de bestelgeschiedenis en bonnen. Hierbij verwerken we: naam en voornaam, aanspreking, telefoonnummer, emailadres, (facturatie)adres en bestelgeschiedenis. Dit gebeurt op basis van de toestemming van de klant.

(v) Gerichte advertenties: Voor de verwerking van gerichte advertenties maken wij gebruik van de persoonsgegevens die de klant verstrekt tijdens het invullen van een registratieformulier of op een andere manier persoonlijke informatie verstrekt, de interactie met de website en van publieke bronnen. Deze gegevens omvatten naam en voornaam, aanspreking, (facturatie)adres en e-mailadres. Het verwerken van deze persoonsgegevens voor dit doel is gerechtvaardigd op basis van de bestelling (overeenkomst) die de klant plaatst. Wij mogen deze persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Deze verwerking moet een natuurlijk gevolg zijn van de overeenkomst.

We begrijpen dat het verstrekken van deze gegevens een kwestie van vertrouwen is, en we willen u verzekeren dat we uw persoonlijke informatie veilig en vertrouwelijk zullen behandelen. Ons doel is om u een naadloze betalingservaring te bieden en ervoor te zorgen dat u tevreden bent met onze klantondersteuning gedurende het hele proces.

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u bij uw bezoek aan de website, bij uw verzoek tot inschrijving op de nieuwsbrief, bij het verwerken van een bestelling en via derde publieke bronnen.

Als we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS

We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun account hebben beëindigd of zolang als we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor deze gegevens zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

MET WIE KUNNEN UW PERSOONSGEGEVENS GEDEELD WORDEN?

We geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • -  Advertentieservice

 • -  Marketingbureaus

 • -  Juridische entiteiten

 • -  Analytics

 • -  Hersteldiensten voor betalingen

  We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke gegevens die we aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven en niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

  KOPPELING NAAR DERDEN EN GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

  Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op de Dienst. Wij raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang. Gezien de inherente risico's kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

RECHTEN

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 

een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens
een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens
een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens
het intrekken van uw toestemming
een verzet tegen volledig geautomatiseerde individuele besluitvorming zonder enige menselijke tussenkomst die u in aanmerkelijke mate treft
een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

U kunt
voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op info@lipobeauty.be. 
zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of de profilering die wij uitvoeren

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u uw toestemming intrekt om dezelfde gegevens voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw gegevens werden opgevraagd.

Wanneer u de voormelde rechten wenst uit te oefenen, kunnen wij u vragen uw verzoek te motiveren en/of ons een bewijs van identiteit te bezorgen, bijv. door een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart per post of per mail op te sturen.

U kan ons voor de uitoefening van uw rechten steeds contacteren:

 • -  via post: naar het aan het begin van deze privacyverklaring vermelde adres, met vermelding “Privacy”

 • -  via e-mail: info@lipobeauty.be

-  via telefoon: +32489061179

 

 

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

KLACHTEN

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - www.gegevensbeschermingsautoriteit.be ). U kan ons ook steeds contacteren bij een klacht.

UPDATES

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via https://www.lipobeautytea.com/policies/privacy-policy heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.

 

Cookieverklaring

Lipo BV, de beheerder van deze website, gebruikt cookies om uw surfervaring te optimaliseren en om de website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Deze Cookieverklaring bezorgt u meer informatie over de cookies die we gebruiken op deze website en hoe u uw cookievoorkeuren kan wijzigen.

1. Overcookiesenlijstvancookiesdieopdezewebsitewordengebruikt 2. Uwcookievoorkeuren
3. Updates
4. Contact

1. Overcookiesenlijstvancookiesdieopdezewebsitewordengebruikt

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van websites op uw computer of mobiel apparaat kunnen worden geplaatst en bepaalde informatie opslaan. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over de verschillende soorten cookies

Tijdelijke cookies / Persistente cookies

"Tijdelijke cookies" of "sessiecookies" zijn cookies die tijdelijk worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat gedurende de surfsessie en worden verwijderd van zodra u de browser afsluit. "Persistente cookies" blijven op uw computer of mobiel apparaat nadat u uw browser heeft afgesloten en worden gebruikt om u te herkennen wanneer u de website opnieuw bezoekt. Een persistente cookie wordt verwijderd nadat een welbepaalde vervaldatum is verstreken.

Eerste-partij cookies / Derde-partij cookies

"Eerste-partij cookies" zijn cookies die rechtstreeks door de websitebeheerder worden geplaatst en die enkel door de website kunnen worden gelezen. "Derde-partij cookies" zijn cookies die door derde partijen op de website worden geplaatst en/of worden gebruikt om bepaalde informatie over uw bezoek door te sturen naar deze derde partij. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat de website elementen van andere websites bevat, zoals afbeeldingen, social media plug-ins of reclame. Wanneer de browser of andere software deze elementen van andere websites haalt, worden de cookies die door die andere websites worden geplaatst, beschouwd als cookies van derden.

Noodzakelijke cookies / Functionele cookies

"Noodzakelijke cookies" of "technisch essentiële cookies" zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website correct te doen werken. "Functionele cookies" zijn cookies die noodzakelijk zijn om uw surfervaring te verbeteren of om een uitdrukkelijk door u gevraagde functionaliteit te leveren. Noodzakelijke cookies en functionele cookies kunnen zonder uw toestemming worden geplaatst.

Denk hierbij aan:

 • -  Het onthouden en bewaren van de artikelen die jij aan jouw verlanglijstlijst toevoegt;

 • -  Het geven van een melding bij een niet-afgeronde bestelling zodat je de artikelen in het winkelwagentje niet kwijtraakt;

 • -  Opgeslagen browserinstellingen zodat je onze webwinkel optimaal op jouw beeldscherm kunt bekijken;

 • -  Het onthouden van de artikelen die jij bezocht, om zo snel terug te kunnen gaan naar een eerder bezocht artikel;

 • -  De mogelijkheid je betalingsgegevens op te slaan zodat je deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;

 • -  De mogelijkheid om te reageren op berichten in onze webwinkel;

-  Een gelijkmatige belasting van de website zodat die goed bereikbaar is en optimaal

blijft werken;

 

Analytische cookies

"Analytische cookies" zijn cookies die informatie verzamelen over hoe u de website gebruikt om de hits van zoekmachines en de werking van de website te verbeteren (bijv. door na te gaan of en hoe u gebruik maakt van de functionaliteiten van onze website om zo onze website te verbeteren).

Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • -  Het IP-adres dat anoniem wordt gemaakt;

 • -  Technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari of

  Firefox), de resolutie van je computerscherm, je taalvoorkeur en welk apparaat je

  gebruikt;

 • -  Vanaf welke pagina of via welke advertentiecampagne je naar de webwinkel bent

  gekomen;

 • -  Wanneer en hoelang je de webwinkel bezoekt of gebruikt;

 • -  Of onze communicatie wordt gelezen; en

 • -  Welke pagina's je bezoekt in onze webwinkel.

  Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld om:

 • -  Bij te houden wat het aantal bezoekers van onze webwinkel is;

 • -  Te meten hoelang een bezoek duurt;

 • -  Te meten hoeveel klanten onze communicatie openen;

 • -  Te meten wat het succes van een advertentiecampagne is;

 • -  Te bepalen in welke volgorde een bezoeker de verschillende pagina's van onze webwinkel bezoekt;

 • -  Te bepalen welke artikelen en pagina’s aan elkaar kunnen worden gelinkt.

 

Marketing cookies

"Marketing cookies" zijn cookies die informatie verzamelen over uw surf-, zoek- en koopgedrag om u gepersonaliseerde reclame te kunnen aanbieden op basis van uw persoonlijke interesses. Analytische cookies en marketing cookies worden enkel geplaatst indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

We kunnen op basis hiervan:

 • -  Bijhouden welke advertenties je al hebt gezien; Bijhouden hoe vaak je een advertentie al hebt gezien;

 • -  Voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie te zien krijgt;

 • -  Bijhouden of je op de advertenties klikt;

 • -  Bijhouden of je bestellingen plaatst nadat je een advertentie hebt gezien of erop

  hebt geklikt;

 • -  Meten of jij onze communicatie leest en op welke links jij klikt, zodat we deze

  communicatie zo relevant mogelijk voor jou kunnen maken;

 • -  Jouw online surf-, zoek-, en koopgedrag combineren en op basis van deze

  (gecombineerde) gegevens segmenten opbouwen, ongeacht van welk apparaat je

  gebruikmaakt;

 • -  Door middel van de opgebouwde segmenten jouw advertentie-interesses inschatten

  en de advertenties in onze webwinkel en op websites van derden hierop afstemmen;

  Advertentienetwerken en mediabureaus fungeren als tussenpersoon voor webwinkels en adverteerders. De marketingcookies van deze partijen maken het mogelijk dat:

 • We advertenties van derden aan je kunnen tonen;

Onze advertentiepartners jouw voorkeuren in onze webwinkel kunnen combineren

met informatie die zij verzamelen bij jouw bezoek aan andere websites.

Voor de cookies die deze partijen voor marketingdoeleinden plaatsen, verwijzen wij je naar de verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij je aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaatsen via onze webwinkel cookies en/of overige technieken:

Sociale Media Cookies

“Sociale media cookies” zijn cookies die het mogelijk maken om de inhoud van de website te delen op sociale media netwerken (bijv. via de “Facebook duim”). Verder verzamelen deze cookies informatie over uw surf-, zoek- en koopgedrag op de website om u gepersonaliseerde reclame te kunnen aanbieden op deze sociale media netwerken. Deze cookies worden enkel geplaatst indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Het is mogelijk dat deze sociale media netwerken de informatie die zij via deze cookies verzamelen eveneens voor eigen doeleinden gebruiken. U kan steeds meer informatie hieromtrent terugvinden in de privacyverklaringen van de respectievelijke sociale medianetwerken.

2. Cookievoorkeuren

Bij het eerste bezoek aan de website vragen wij u via een banner om uw cookievoorkeuren.

De technisch essentiële cookies en functionele cookies kan u niet weigeren wanneer u onze website wil gebruiken. Deze zullen automatisch worden geplaatst bij uw bezoek aan en bepaald gebruik van de website.

Analytische cookies en marketing cookies worden enkel geplaatst wanneer u hiermee instemt via de cookievoorkeuren. De toestemming kan per soort cookie worden gegeven. Het weigeren van bepaalde cookies heeft tot gevolg dat bepaalde functionaliteiten van de website niet beschikbaar zullen zijn.

Raadpleeg uw browserinstellingen als u wil weten welke cookies op uw computer of mobiel apparaat zijn geplaatst of als u cookies wenst te verwijderen. Via deze links kan u meer informatie vinden over hoe u dit moet doen:


3. Updates

Deze Cookieverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd voor zover toegelaten conform de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de website heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.

4. Contact

In geval u vragen heeft over het gebruik van cookies op de website, kan u steeds met ons contact opnemen per e-mail naar info@lipobeauty.be of door een brief te sturen naar onderstaand adres, met vermelding “Privacy”:

Lipo BV
T.a.v. mevr. Binbay Pinar, Doornzeelsestraat 173, 9440 Evergem.